Typy pro správnou komunikaci

Některé lidské schopnosti se nám zdají natolik přirozené, že nepochybujeme o tom, že by zrovna nám mohli chybět. Tak se může stát, že nejednu modelku zaskočí, že neumí chodit. Najednou pochopí, že chodit jako kachna nestačí na to, aby měla šanci uspět ve svém oboru. Svou dávno naučenou schopnost musí dále rozvíjet. Totéž platí i při komunikaci. Zatímco někteří lidé mají přirozenou schopnost efektivně komunikovat, jiní musí k dosažení tohoto cíle tvrdě pracovat. Pokud máte pocit, že efektivní komunikace není vaší silnou stránkou, určitě vám pomůže dodržování následujících rad:

 • Nikdy se nezapomeňte zeptat, pokud vám něco není jasné. Nejenže tak získáte nové informace, ale dáte také najevo vaši účast a zájem.
 • Naučte se být asertivní. Neskrývejte se se svými myšlenkami a pocity před ostatními a klidně je dejte najevo. Nezapomínejte být při tom přátelští a v žádném případě nevyjadřujte nad názory jiných pohrdání.
 • Velmi důležitá při komunikaci je řeč těla. Vždy se snažte udržovat oční kontakt s tím, s kým komunikujete. Podpoříte tak u jiných pocit, že vám mohou důvěřovat, a že jste k nim upřímný. Když mluvíte, snažte se uvolnit. Vyhněte se tomu, abyste dělali různé grimasy, kousali si rty nebo se vrtěli. Zabráníte tak tomu, aby se ostatní více soustředili na pozorování té části těla, kterou si právě škrabete, než na to, co říkáte.
 • Během konverzace se snažte shrnout, co jiní říkají, abyste si ověřili, zda jste vše správně pochopili. Vyhnete se tak zbytečným nedorozuměním.
 • Snažte se přidržovat daného tématu. Pokuste se vyhnout používání slov jako jsou vždy nebo nikdy, které jen málokdy odrážejí skutečnou realitu.
 • Pokud se vám něco nelíbí, místo toho, abyste si stěžovali, předložte jiným návrh, jak daný nedostatek odstranit.
 • U každého, s kým komunikujete, se pokuste odhalit individuální rozdíly. S lidmi komunikujte s přihlédnutím k tomu, odkud pocházejí, jaká je jejich profese, kulturní zázemí, a také podle toho, jaký typ osobnosti představují. Je například rozdíl, zda mluvíte s introvertem nebo s extrovertem. Extrovertům se může zdát, že introverti si drží příliš velký odstup, protože před odpovědí se snaží důkladně promyslet, co chtějí říct. Naopak extroverti často konají impulzivně a někdy vyprávějí bez rozmyslu, a proto se mohou introvertům jevit jako protivní a drzí. Pokud obě skupiny odhalí individuální rozdíly mezi sebou, budou schopny svůj projev upravit tak, aby byl pro ty druhé přijatelnější.
 • Stanovte si přesné hranice mezi vaším soukromým a profesním životem. Situaci můžete někdy nadlehčit tím, že si se šéfem promluvíte o tom, jak se daří dětem ve škole. Pokud se však budete k těmto tématům uchylovat příliš často, může to působit neprofesionálně.
 • V neposlední řadě nikdy nezapomeňte na pochvalu. Pokud svého partnera občas pochválíte, bude se s vámi cítit příjemně a bude se s vámi chtít setkávat častěji.

Pokud se vám podaří naučit efektivně komunikovat, získáte na celý život velký trumf. Budete snadněji navazovat a udržovat vztahy s ostatními, což vám určitě pomůže při úspěšném pokroku v profesním životě, ale může se samozřejmě zkvalitnit i váš osobní život.

   Přidat komentář

   Fortulion.cz
   Logo