10 největších zabijáků motivace – jak s nimi skoncovat jednou provždy?

Určitě také máte nejednu zkušenost se sezením u stolu s prázdným papírem uvědomujíc si, že nedostatek motivace může člověku práci vážně zavařit. Nejhorší je, když tento zákeřný virus napadne celou kancelář. V takovém případě není zrovna nejjednodušší být produktivní.

Je jen jediná možnost jak se nedostatku motivace dlouhodobě a efektivně zbavit – najít motivační zabijáky a jednou provždy s nimi skoncovat. Ať už je to věčně panovačný a arogantní šéf, příšerné pracovní prostory nebo třeba nedostatek jasných cílů, je důležité dostat se k tomu pravému zdroji problému. Jedině tak můžete zvýšit produktivitu sebe a celého vašeho pracovního týmu.

Heslo říká: „Šťastný tým = produktivní tým“. Pojďme se tedy zaměřit na 10 základních motivačních zabijáků a na způsoby, jak se jich zbavit. Protože pokud se těmto zabijákům vyhnete, změna ve vašem týmu bude určitě znát.

Nedostatečné odměny

Neplatit členům týmu tolik, co si zaslouží, může vést k veliké nespokojenosti. Až 26% zaměstnanců angažovaných v určitém projektu by opustilo svou práci jen kvůli 5% navýšení jejich platu.

Řešení: Jasně definujte otevřený systém odměn. Vaši zaměstnanci to jistě ocení.

Hrozné kancelářské prostory

Neposkytnout týmu pracovníků pořádný prostor pro opravdu produktivní práci je jako nezasloužený trest. Nechcete přeci, aby si vaši zaměstnanci brali pořád nemocenskou.

Řešení: Přehodnoťte svůj názor na otevřenou kancelář – pracovníci týmu tak mohou pracovat společně a cítit se při tom lépe.

Žádný osobní rozvoj

Každý člověk se potřebuje sám vyvíjet, ale pokud mu nedáte šanci něco se naučit, nebude s vámi ani v kolektivu přátel spokojený. Věděli jste, že společnost Google dovoluje svým zaměstnancům strávit 20% jejich pracovní doby nad svými osobními projekty?

Řešení: Pošlete svůj tým na zábavné vzdělávací školení.

Neefektivní spolupráce

Nenechat členy týmu vyjádřit svůj názor či připomínku by se mělo považovat za hřích. Průměrně 39% pracovníků si stěžuje, že jejich snaha není dostatečně ceněna. Proč by se ale takto měli vaši zaměstnanci cítit?

Řešení: Tu a tam se zeptejte někoho otázku. Dejte svým lidem znát, že vás jejich názor zajímá a že chcete, aby jej vyjádřili nahlas.

Negativita mezi zaměstnanci

Zkuste se někdy jen tak zastavit v kanceláři a zjistit jak se vaši kolegové cítí. Jaké vyjadřují pocity? Radost a štěstí jsou v týmu velice důležité aspekty.

Řešení: Nenechte negativitu šířit se mezi zaměstnance, ale místo toho jim opatřete šťastné výrazy ve tvářích.

Strach z neúspěchu

Tento motivační zabiják je asi ze všech nejhorší. Neúspěch je jedna ze dvou možností výsledku práce. Ale nesmíme zapomínat na tu druhou – úspěch. Však i Albert Einstein toho musel v životě mnoho překonat. Skoro až do svých 4 let nemohl mluvit a jeho učitelé říkali, že to nikdy daleko nedotáhne. A jak to dopadlo?

Řešení: Netrestejte nikoho za jeho nevinnost či upřímnou chybu. Každý dělá chyby, a proto je důležité se z nich poučit.

Nedostatek jasných cílů

Pokud jasně nestanovíte definované cíle a zaměření práce, pracovníci mohou být zmatení a nedělat tak práci pořádně. Také se může stát, že budou práci, která pro ně není prioritní, považovat za ztrátu času.

Řešení: Stanovte si metodu určení hlavních cílů a výsledků práce. Propojte pracovníky v týmu a jejich osobní cíle. Definujte výsledky, které mají svoji měřitelnost a jsou reálné. Docilte toho, že každý jedinec bude vědět, co dělá a co se od něj při práci očekává.

Nesnesitelný šéf

Pokud vaši zaměstnanci cítí, že jim nedáváte dost svobody, něco je špatně. Až 38% lidí by raději dělalo nepříjemnou práci, než aby seděli vedle jejich nesnesitelného šéfa.

Řešení: Zkuste metodu PPP (pokrok, plán, problém). Jde o metodu, kdy každý z kolektivu zaměstnanců hlásí 3-5 úspěchů, cílů a výzev – tzv. pokroků, plánů a problémů. Kategorie „Pokrok“ by měla obsahovat úspěchy, které se zaměstnanci podařilo za končící období dovršit. Mezi „Plány“ by měly patřit záměry a cíle pro období nadcházející. A „Problémy“ mohou být položky, které jsou při něčem například zaseknuté a je třeba je vyřešit. K tomuto řešení ale většinou není za potřebí jen zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů. A tak se dejte s chutí do toho a ukažte svému týmu, jakého mají skvělého šéfa.

Zbytečná setkání a schůzky

Nedržet se časového harmonogramu a ještě k tomu jednat na schůzích o zbytečnostech – tomu se říká ztráta času. Avšak i profesionálům se stává, že za týden průměrně stráví 3,8 hodiny právě na takovýchto zbytečných jednáních.

Řešení: Ujistěte se ještě před jednáním, že je vše připraveno. Začněte přesně na předem stanovený čas. Během jednání nezapomeňte na několik pravidel: Najednou se projednává jen jedno téma. Diskuse bude relevantní. Dodržuje se časový rozvrh. Všechny zodpovědnosti a data uzávěrek budou zdokumentovány. Bude určeno místo a čas dalšího setkání. Setkání skončí včas. Každý opustí místnost s tím, že ví, co bude jeho další krok. Také se ujistěte, že po skončení setkání všichni zúčastnění do 24 hodin dostanou sepsané informace, které se na setkání diskutovaly a že všechna rozhodnutí se budou dodržovat.

Ztrácíte čas vašeho týmu

Členové vašeho týmu budou pracovat déle pod podmínkou, že budou vědět, že tento čas není promarněn. Pokud si vaši zaměstnanci myslí, že jim od vás chodí e-maily, jejichž čtení pro ně bylo úplnou ztrátou času, asi se někde vyskytla chyba.

Řešení: Čas je v dnešní době hodně cenná záležitost. A tak ho zbytečně nepromarněte a raději si dvakrát rozmyslete postup práce, než abyste si následně uvědomili, že čas strávený nad určitou činností mohl být zužitkován o mnoho efektivněji v oblasti úplně jiné.

Závěr

Nezbývá nic jiného než popřát mnoho úspěchů při práci v týmu. Spolupráce je jednoduchá jedině tehdy, že se jedná o skutečnou spolupráci a zapojen je každý jedinec. A tak přeji hodně nové motivace každý den a také mnoho zdaru při boji s jejími odpůrci a zabijáky.

      Fortulion.cz
      Logo