Spáč nebo ranní ptáče? Čtyři druhy rozvrhu spánku

Nejnovější studie tvrdí, že lidé nemusí být nutně „sovy“ nebo „ranní ptáčata“. Spánek je mnohdy hodně nepředvídatelná, ale i tak velice důležitá věc. Je všeobecně známá věc, že dobré a vydatné spaní je zdravé a že by se pravidelný spánek neměl vynechávat. Je to pravda. Nejen, že je člověk s nedostatkem spánku věčně zarputilý, absence tohoto bodu v denním programu může způsobit závažné psychické i fyzické problémy.

Vědecké pokusy

Rakouský fyzik Erwin Schödinger byl schopný vytvářet příspěvky v oblasti kvantové mechaniky, obecné relativity a teorie barev během celého svého života. Ale je nechvalně známou věcí, že tyto myšlenky a nápady nikdy nemohl sepisovat ráno. Nemohl brzo pracovat vůbec, a tak kvůli němu musela slavná univerzita v Berlíně přesunout čas jeho přednášek z dopoledne na odpoledne.

Na základě Schödingerovy teorie vědci začali třídit lidi na „sovy“ – lidé, kteří si ráno raději pospí a neřeší budík, a na „ranní ptáčata“ – šílence, jež preferují vstávání brzy ráno. Ale v dnešní době ruští vědci prosazují spíše teorii, že existují 4 prototypy spánkového rozvrhu. Tvrdí, že jsou lidé, kteří se cítí aktivní jak ráno, tak odpoledne. A naopak existují ti, kteří jsou unavení a neschopní práce celý den. Tyto dvě skupiny lidí zajisté nikdo nepopře, protože všichni víme, že existují. A dokonce bychom se do nich mohli i přiřadit.

Spánková anketa

Ruský biolog Arcady Putilov se svými kolegy ze sibiřské pobočky Ruské akademie věc provedl výzkum a na jeho základě rozdělil 130 dotazovaných na různé skupiny. Lidé byli požádáni o 24 hodin beze spánku, přičemž měli pravidelně vyplňovat dotazník, ve kterém například psali, jak probuzeni se cítili, jak dobře nebo špatně jim bylo a jak tento nedostatek spánku ovlivnil jejich životní funkce a vnímání během celého týdne. Podle výsledků se našlo 29 ranních ptáčat, kteří měli vyšší aktivitu v 9 hodin ráno, než v 9 večer. Dalších 44 z nich se ukázalo jako opak, tedy lidé s označením sovy, jež chodili spát v průměru o 2 hodiny později, než první zmíněná skupina. Ale co zbytek skupiny? BPS Research Digest uvádí, že se našla skupina 25 lidí, kteří uvedli čilý pocit během rána, ale i večera. Zbylých 32 lidí cítilo ospalost ráno i večer.

Obě tyto skupiny lidí šly po 24 hodinách spát a probudily se většinou mezi časy sov a ptáčat. Energetičtí lidé spali asi o půl hodiny méně, než ostatní tři skupiny. Celkově čas činil asi 7,5 hodiny. A to vůbec není špatné.

Výhoda, kterou tato myšlenka má, je taková, že když v práci od spolupracovníků uslyšíte pojmenování na váš účet jako například „věčný spáč“, můžete se vymluvit na nově objevenou skupinu lidí, kteří jednoduše patří právě pod tento prototyp způsobu spánku.

Zůstává otázka – do které skupiny patřím? Odpověď nemůže posoudit nikdo jiný než samotná osoba, která se sama sebe takto zeptala. A tak se nebojte a zkuste se zamyslet nad tím, jaké by to bylo beze spánku.

Zdroj: www.theatlantic.cz

      Fortulion.cz
      Logo