Šest překážek k úspěchu při schůzkách

Ve vaší kariéře jste už prošli a určitě projdete mnohými jednáními. Některé probíhají úspěšně, některé neúspěšně. Při úspěchu se člověk méně zabývá myšlenkami, jak ho dosáhl. Při neúspěchu si každý položí otázku: kde se stala chyba? Není mezi překážkami jedna ze šesti, které právě čtete? Vyhněte se následujícím chybám, kvůli kterým vaše jednání určitě ztroskotají:

1) Mluvíte příliš potichu.

Neprezentujte se jako “myšička”. Formulujte své argumenty jasně a zřetelně, omezte se jen na to podstatné. Mluvte trochu pomaleji než obvykle. Takto necháte vašemu partnerovi čas, aby zpracoval nové informace.

2) Posloucháte jen “na půl ucha”.

Když myslíte jen na své argumenty, neslyšíte, co váš partner říká. Poslouchejte aktivně. Opakujte důležité myšlenky, abyste se vyhnuli nedorozuměním.

3) Nemáte žádnou přípravu na rozhovor.

Nestrukturované rozhovory vedou k nejasným výsledkům. Pokud chcete projednávat několik témat, zpracujte si je podle pořadí. Pokuste se po každém tématu krátce zrekapitulovat, o čem jste mluvili.

4) Vaši “spolubojovníci” jsou špatně informováni,

a tím riskujete úspěch rozhovoru. Připravujte se společně, když chcete něco dosáhnout s kolegy. Strategii rozhovoru si projděte s kolegy ještě před poradou.

5) Partnerovi necháváte příliš mnoho prostoru.

Když partnera vyzvete, aby mluvil, necháte ho vyprávět a sami dobře posloucháte, neznamená to, že musíte popustit “otěže” rozhovoru. Převezměte iniciativu, dávejte cílené otázky (kdo se ptá, ten vede dialog), stále se vracejte k cíli jednání.

6) Nevystřílejte všechnu “munici” hned na začátku,

pak nemůžete vašemu partnerovi nijak oponovat. Argumenty si seřaďte podle síly důležitostí: trumfy vytahujte postupně a cíleně, nejdůležitějšího žolíka si samozřejmě co nejdéle ponechte v rukávu.

Pokud jste se našli v jednom z bodů, máte určitě co zlepšovat. Nezapomeňte, že důkladnou přípravou se zvyšuje šance na úspěch. Na druhé straně improvizace může vašeho partnera vždy nějak překvapit a vám přinese výhodu.

      Fortulion.cz
      Logo