Podnikatelé, nikoliv vláda, zachrání Evropskou ekonomiku

Pokud by Steva Jobse adoptovala belgická rodina, než-li americká, tak je velice pravděpodobné, že by pracoval v bance, namísto jako spoluzakladatel Applu.

Proč? Protože založit společnost a pečovat o ni je těžké, ať jste kdekoliv, ale v Evropě je obtížnost několikrát vyšší, jelikož lidé tu jsou rozděleni geograficky, různými omezeními, jazykem a kulturními předsudky.

Zatímco podnikání a startupy se začínají v Evropě ohromě rozšiřovat, tak mnoho začínajících, mladých podnikatelů opouští Evropu a odchází do USA. Jen velmi málo zastaví skutečného podnikatele od snahy dosáhnout svých cílů, včetně sbalení celého svého života a přesunutí se za oceán, kde má o hodně vyšší šance na úspěch. Z mých rozhovorů s nimi vyplývá, že přitažlivá síla USA se pouze zesiluje.

Takže, co by s tím Evropa měla dělat? Zde jsou moje tři doporučení.

1. Soustředit se na budování velkých společností

Evropa produkuje velké množství malých podniků: restaurace, malé technologické firmy, obchody s oblečením, kadeřnické salony atp… Co však neprodukuje dostatečně jsou inovativní společnosti, které rostou rychle do velkých společností. A to je problém.

Podívejte se na 500 největších společností na světě (Fortune Global 500). Podle Brugelu, Evropského poradenského střediska zaměřeného na mezinárodní ekonomiku, Evropa vytvořila tři nové, velké společnosti od roku 1975 až do současnosti. USA za tu dobu vytvořilo 26 takových společností.

Toto číslo je ještě více neskutečné, když zvážíte fakt, že Evropa má dvakrát tolik obyvatel jako USA. Skutečností je, že aby Evropa byla konkurenceschopná, tak by musela vyprodukovat 25 krát více velkých společností, nežli produkuje dnes.

Přístup ke kapitálu je v Evropě i nadále problémem. Získání počátečního kapitálu (1 mil. EUR nebo méně) je čím dál snazší, ale získání výraznější částky peněz (25 mil. EUR a více), abyste mohli obrátit váš podnik v globální společnost, je i nadále velmi obtížné. Velké společnosti poskytují důležitou “výstupní strategii” pro startupy. Avšak, bez živého výstupního trhu je těžké přilákat jak nové podnikatele, tak investory.

Velké společnosti také hrají důležitou roli při vytváření úspěšných inovačních center. Takové společnosti jsou katalyzátory pro vytváření angel investorů, pro poskytnutí distribuce a slouží jako živná půda pro talent a praxi.

Podíváte-li se na Silicon Valley, Hawlett Packard, mezi jinými, dříve sloužil tomuto účelu a v poslední době se řada úspěšných podnikatelů objevila z Googlu.

Doporučuji, aby se evropská vláda více zaměřila na společnosti, které by se mohli stát titány na světovém trhu, než na malé firmičky, které nepohnou ani jehlou. Příliš často se stává, že jsou velké prostředky investovány do společností s limitovaným, nebo žádným růstovým potenciálem.

2. Zajistit rovné podmínky

Každý, kdo vybudoval globální organizaci, tak pravděpodobně rozumí tomu, že evropské pracovní omezení mohou spoutat růstem startupů. Daně jsou vysoké, je velmi těžké získat evropskou firmu, odstupné může být šokující a je velmi těžké někoho propustit.

A vše se jen zhorší, když se pokusíte operovat v několika evropských zemích najednou, jakožto každý s ambicemi vybudovat velkou společnost musí. Každá země je natolik odlišná, že vyžaduje vytvoření místního právního subjektu, najmout si místní účetní a právní zástupce. Vytvoření a běh těchto právnických subjektů stojí drahocenný čas a peníze, což je velkou přítěží opravdovému běhu a růstu vaší společnosti.

Evropa musí zavést jednotné pracovní zákony, které budou konkurenceschopné po celém světě a sjednocené po celé Evropě. Moje největší obavy jsou, že jednotlivé vládní odbory, které se snaží podporovat podnikání, nejsou natolik mocné, aby byly schopné prosadit vhodné evropské pracovní zákony.

3. Změnit kulturu

Malý podnik může být založen kdekoliv na světě, avšak vybudovat firmu, která bude dalším Applem, vyžaduje ambice na úplně jiné úrovni. Nejzákladnější věcí ve kterou musí podnikatelé věřit je, že je reálné vybudovat velkou firmu, že to stojí za ten risk a za tu tvrdě odvedenou práci, kterou do toho vloží. Ta správná kultura odhalí vášeň a odhodlání, které jsou nezbytné k úspěchu.

Silicon Valley je stav mysli. Pro vybudování Silicon Valley v Evropě, nejdříve bude muset Evropa adoptovat tamní kulturu. Já osobně věřím tomu, že Evropě by prospělo, kdyby se inspirovala alespoň částí “Amerického snu”: rovnostářské přesvědčení, že každý je schopen uspět skrze tvrdou dřinu, že je přijatelné a podporované, aby každý ekonomicky obohacoval sám sebe skrze tvrdou práci a odhodlání.

To ale neznamená, že se Evropa musí vzdát svých silných společenských přesvědčení a své touhy vyhledávání většího dobra. Jsem pevně přesvědčen o tom, že mnoho moderních firem se může mít dobře a zároveň konat dobro. Firmy, které vytvářejí hodnotu pro své akcionáře a ve stejnou dobu mají pozitivní dopad na náš svět, tím dělají víc, než kdyby se soustředily pouze na generování zisků.

V našem světě není nouze o podnikatelské příležitosti, stále existuje spousta lidí s neuspokojenými potřebami. Umožnění podnikat otvírá dveře inovaci a inovace pomáhá měnit svět. Podnikatelé, kteří uspěli s budováním velkých společností, zejména těch, které pomohli s vyřešením světových problémů, změní životy druhých k lepšímu a nabídnou více příležitostí na celosvětové úrovni.

Podnikatelé, nikoliv vláda, změní svět. Je na čase, aby Evropa pomohla svým společnostem růst.

      Fortulion.cz
      Logo