Plánujte si úspěch

Plánování je téma často skloňované v manažerských či podnikatelských kruzích. V poslední době je však stále častěji skloňováno a zmiňováno i mezi běžnými lidmi, kteří chtějí být úspěšní. Proč je vlastně plánování tak důležité, jak v osobním, tak v podnikatelském prostředí?

V podstatě máte sny od malička. Časem se jen mění. Když jste byli malé děti, měli jste sen odnést si hračku z obchodu s sebou domů. Ve školním období jste měli sen nejít do školy, tak jste předstírali nemoc. Časem jste měli sen úspěšně dostudovat, už jen kvůli rodičům. Po škole jste chtěli být bohatí, sen mít partnera, sen zabezpečit rodinu, najít si práci a mohu pokračovat dále.

Avšak všechno to byly sny. Proč jsem to nenazval cíle? Protože cíl je jasně definován přesným datem a časem. Sen je něco čeho bychom chtěli dosáhnout, zažít, vlastnit. Je sice přesně specifikovaný, ale ne kdy. Problém je, že mnoho lidí má pouze sny. Cíle v jejich životech jaksi chybí, přitom cíle jsou kroky na cestě k úspěchu.

Pokud chcete být úspěšní v čemkoli a nechcete to nechat náhodě, je velmi důležité definovat své sny a udělat z nich cíle a následně vytvořit přesný plán jak daný cíl dosáhnout. Důležité je rozdělit si cíle na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Začínáme vždy od dlouhodobých cílů, protože ty by měly určovat naše cíle střednědobé ale i krátkodobé.

Příklady:

Dlouhodobý cíl – chci vlastnit mnoho firem, které mi budou generovat velké zisky a přitom budou fungovat i beze mě. 1.1.2025 do 15:00

Střednědobý cíl – chci založit svou první firmu, která bude mít 20 zaměstnanců v oblasti reklamy. 1.1.2015 do 17:00

Krátkodobý cíl – chci se zaměstnat v marketingové firmě, abych si osvojil dovednosti a zkušenosti do vlastní firmy + začít budovat kapitál 30.000 eur na založení vlastní firmy v budoucnosti. 1.10.2013 do 08:00

Následně na to si vytvořím letošní plán, kde si napíšu pod sebe měsíce, vedle kterých si napíšu příjem jaký chci v daný měsíc vydělat a další zajímavé úkony, které budu muset v daný měsíc provést.

Pak si napíšu knihy, které přečtu v následujících 12 měsících.

Vlastnosti, ve kterých se chci zlepšit, případně dovednosti, které si chci osvojit.

Naplánuji si také aktivity a zvyky, které se budu snažit dodržovat celý rok.

Samozřejmě všechny tyto věci musí korespondovat s dlouhodobým, střednědobým i krátkodobým cílem.

Další fáze plánování je následující:

Denní kroky si budu plánovat ve svém diáři, který si budu plánovat vždy minimálně jeden den dopředu. Například: 12.6.2013 půjdu na pohovor do marketingové firmy, případně firem. Setkám se s Martinem, který je velmi úspěšný v marketingu a zavolám mu přesně dne …

Každý večer budu kontrolovat zda jdu přesně podle plánu a zda dodržuji dané zvyky a kroky k tomu, abych dosáhl své naplánované cíle.

Takovým stylem jsme si přesně naplánovali cestu k našim cílům. Samozřejmě to nebude trvat pár minut, než sestavíte podrobný plán na míru šitý právě vám. Každopádně je to jen začátek cesty, jelikož velmi důležitou roli zde bude hrát vaše vůle a vytrvalost. Na nás zbývá už jen vám popřát úspěšné plánování a hodně štěstí k dosažení vašich cílů.

      Přidat komentář

      Fortulion.cz
      Logo