Největší prohřešky na manažerském postu

Šéf má vždycky pravdu, ať už říká cokoliv? Možná to tak vaši zaměstnanci pociťují a dokonce se nesnaží ani oponovat, zatímco si za vašimi zády špitají o vašich schopnostech. Manažerské posty jsou ve většině případů lukrativní, finančně dobře hodnocené, ale za oponou se skrývá náročná a plně stresující práce, kde na chyby není čas. Na křesla manažerských postů se třese hned několik vašich podřízených.

Každý z nich si myslí, že by vaší práci zvládli mnohem lépe. V tomto článku vám prozradíme nejčastější manažerské prohřešky. Určitě některé z nich budete osobně znát. Vyvarujte se jich a upevněte si tak svůj post a zvyšte respekt mezi kolegy. Manažerské prohřešky mohou být příčinou odlivu kvalifikovaných pracovníků a tím i vytváření prostoru pro klopýtnutí celé společnosti. Jakmile vaši zaměstnanci ztratí motivaci, iniciativu nebo dokonce nechtějí přijímat nové úkoly, je chyba výhradně na straně manažera. Respekt a loajalita společnosti zaměstnanců je úzce spojena s kvalitou manažerů.

Odměna místo pochvaly nebo naopak

Je pravdou, že žijeme v době, kde se peníze stávají modlou a indikátorem úspěchu. Díky tomuto veřejnému cítění finančních prostředků se zapomíná na obyčejnou pochvalu. Manažeři své zaměstnance odměňují výhradně finančními bonusy, ovšem tento styl odměn má jen krátkodobý efekt. Hlavní motivace se skrývá ve veřejné pochvale. Svolejte schůzku zaměstnanců.

Dělejte je pravidelně a vždy se snažte vynést na světlo vše, s čím jste spokojeni a naopak. Nezapomeňte kvalitní zaměstnance jmenovat a občas je před všemi pochválit za určitou práci. Pravidelné finanční odměny jsou spíše návykové, zaměstnanci si na ně zvyknou a začnou si je nárokovat bez ohledu na pracovní výkon.

Neplýtvejte schopnostmi svých zaměstnanců

Velmi častou manažerskou chybou je i plýtvání schopností svých zaměstnanců. Pokud máte ve svých řadách pracovníky s cennou kvalifikací a navíc jste jako manažer s těmito skutečnostmi špatně obeznámen, může dojít k frustraci. Jakmile dostává pracovník triviální úkoly mimo svou kvalifikaci a profesní zkušenosti, nejspíše vám takový pracovník odejde.

K těmto problémům dochází ve firmách, kde manažeři nastolili strategii viny a strachu. V takovém prostředí se jen těžko hledá kolektiv spolupracovníků, kteří se snaží něco vylepšit nebo navrhnout. Ze zaměstnanců se stávají řadoví pracovníci, který skončí doba a odcházejí domů. V případě, že se zaměstnanci nezapojují do vážnějších diskuzí není pro nedostatek invence, ale ze strachu, že na své nápady doplatí.

Úkoly se neustále mění navíc je celé prostředí iritující

Naprosto obvyklá manažerská chyba, kdy jsou zaměstnanci doslova nuceni vykonávat od všeho trochu. Český podnikatel si za vidinou úspor vychovává brouky pytlíky, to však rapidně snižuje motivaci zaměstnanců a kvalitu výsledné práce. Pracovníci se rovněž mohou ve svém pracovním prostředí cítit nepohodlně. Ať už se jedná o staré židle, dosluhující počítače nebo hlučné kancelářské prostředí, vždy je vhodné připravit svým zaměstnancům optimální podmínky a dostatek klidu na výkon práce. Zamyslete se nad svou společností a pokuste se nejdříve vyladit celý koncept, teprve až poté do takto vytvořené nádoby postupně nalévejte vodu.

 

      Fortulion.cz
      Logo