Zde začíná první strana nové kapitoly Vašeho kariérního úspěchu

Manažerské kurzy ICT Pro, s.r.o. vedou lektoři s bohatými zkušenostmi z praxe. Velmi často se jedná o lidi, kteří působili na manažerských funkcích v nadnárodních společnostech či majitele úspěšných firem, kteří ve svém životě dospěli do fáze, kdy chtějí získané know-how předat dále, sami si totiž uvědomují, že i jejich kariéra je úspěšná právě díky tomu, že měli ve svém životě mentory, kteří jim poskytli potřebné know-how.

Kurzy ICT Pro, s.r.o. jsou v porovnání s ostatními vzdělávacími agenturami zpravidla kratší, více zaměřené na praxi, více protkané praktickými cvičeními a zaměřené na konkrétní potřeby jednotlivých účastníků, aniž by tím klesla přidaná hodnota pro ostatní zúčastněné.

Kvalitu kurzů soft-skills pořádaných ICT Pro, s.r.o. potvrzují skvělé reference, rostoucí poptávka ze strany individuálních i firemních zákazníků, vysoký počet kurzů navštívených jednou osobou i fakt, že velká část klientů přichází do ICT Pro, s.r.o. „na doporučení“.

Říká se, že „čtením jídelního lístku se ještě nikdo nikdy nezasytil“, podobně je tomu se soft-skills, pouhé čtení knih či sledování online kurzů Vám sice může poskytnout teorii, ale tu jen těžko budete uvádět v život. Podobně, jako se čtení životopisů špičkových atletů nikoho nenaučilo plavat či bruslit, pouhé čtení manažerských příruček Vás nenaučí zvládat konflikty na pracovišti, lépe pracovat s vlastním časem a stresem, motivovat sebe i své kolegy. A právě proto jsou tu pro Vás praktické kurzy ICT Pro, s.r.o.

Bez ohledu, jestli Vás trápí klesající elán do práce, konflikty na pracovišti, špatné procesy, omezená schopnost dospět shody s kolegy, kontaktujte ještě dnes odborné konzultanty ICT Pro, s.r.o. s žádostí o sestavení individuálního vzdělávacího plánu, a to na e-mailové adrese softskills@ictpro.cz.

      Přidat komentář

      Fortulion.cz
      Logo