Lidé musí být oceněni, jinak odejde inovace s nimi

Inovátoři nevidí své úsilí jako cestu k akciovým opcím, povýšení nebo důchodovému zabezpečení. Je to vize, velká žárovka, stejně jako smysl pro integritu a sebeúctu, kvůli které se i podnikatelé každý den snaží.

I když by mělo být zřejmé, že lidský talent je nejdůležitější přísadou pro opravdovou inovaci, tak i přesto s tím mnoho organizací bojuje a nedokáže se zbavit striktně obchodního pohledu, který vnímá zaměstnance jako postradatelné části, nebo jako pouhé popisy práce. Zatímco společnosti chodí kolem horké kaše a diskutují o problému, jak by mělo být se zaměstnanci váženo a zacházeno, tak pár inovativních duší bude trpět čekáním na někoho, kdo ocení jejich hodnotu. Existuje příliš mnoho velkých příležitostí. Navíc inovátoři nezbytně nechtějí nebo ani nepotřebují to, co jim společnosti nabízejí, sami si mohou najít místo, na kterém budou schopni podávat nejlepší výkony a poskytne jim nezbytnou inspiraci.

Mnoho organizací, ať už si to uvědomují nebo ne, dělá mnoho věcí, kterými oslabují inovaci a vyhání talentované zaměstnance. Kromě špatných manažerských praktik si organizace často ani neuvědomují, že důležité věci se mohou objevit i mimo laboratoř a že inovace je více než jen velké nápady vyslané do světa softwarovými inženýry, vědci a dalšími tzv. guru v tomto oboru.

Velmi často management nedokáže vidět fakt, že opravdová inovace vychází z velmi malých, dobře provedených nápadů, ze kterých se vyklubou skvělé produkty a služby pro skutečné lidi.

Jen velmi málo organizací si vytvoří alespoň částečný obraz o lidech které najali. Firmy své zaměstnance většinou analyzují až v momentě, kdy se dobrovolně rozhodnou odejít. Popravdě, roční fluktuace zaměstnanců v ČR za rok 2012 byla 11,5%, v USA 15%. Proč se nikdo nesnaží porozumět a soucítit se zaměstnanci, kteří z firem odcházejí? Pokud by prodej, nebo příjmy klesly o 15 procent, tak by se všichni mohli přetrhnout, aby to napravili. Ale co velký počet talentovaných lidí, díky kterým mohla firma vydělat miliony korun na potencionální inovaci? No ano, toho si nevšímejte, to je prostě obchod, jako vždy.

Firmy opravdu potřebují přehodnotit své manažerské postoje a postupy směrem k novému a sofistikovanějšímu pohledu na inovaci. Je velmi důležité, aby všichni aktivně vyhledávali a podporovali lidský faktor inovace prostřednictvím, nejen nejlepších manažerských praktik, ale také vytvářením iniciativ zaměřených směrem k inovaci na všech úrovních ve firmě. Za předpokladu, že míra vzájemné důvěry a respektu byla důsledně vypěstována, jakmile se zaměstnanci připravují odejít, tak by firma měla zvýšit své úsilí k udržení jakéhosi trvalého vztahu.

Mnohem širší a více lidský pohled na inovaci může mít mnoho forem, ale může zahrnovat mnoho možností, jak mít odchozí talent na háku, jakožto mluvčí nebo mentoři skupin. Také by měly existovat podněty ke vzniku společných podniků s nejvíce podnikavými jedinci, včetně poskytování počátečního kapitálu novým firmám, které vyplňují vaše mezery na trhu.

Klíčem k úspěchu je neustálá, plynulá inovace a postupný rozvoj úspěchu každého jedince odstraněním zastaralých předsudků týmové spolupráce. Nové příležitosti k vybudování a udržení obchodních spojení zajistí inovativní explozi napříč sebevědomější organizací.

Jinými slovy, važte si každého zaměstnance, jelikož v každém jedinci dříme mnoho nápadů na vylepšení některé oblasti vaší firmy, které pro vás může být velkým přínosem.

      Fortulion.cz
      Logo