Je možné získat si důvěru svých podřízených?

Lukrativní pozice v jakékoliv společnosti s sebou sice přináší zajímavé platební podmínky, ovšem na druhou stranu se potýkáte se zcela odlišnými problémy, než mají vaši zaměstnanci. Předem si je nutné uvědomit, že vztah zaměstnance a jeho kolegy může být klidně kamarádský až přátelský, něco podobného mezi nadřízeným a podřízeným neexistuje nebo by se nemělo objevovat. Co se však od nadřízeného očekává a jaký by měl být? Především by měl být vzbuzovat důvěru a respekt.

Tyto vlastnosti však nezískáte automaticky s funkcí, ty si musíte zasloužit a neustále na nich pracovat. V tomto článku si přineseme všeobecný pohled na problematiku důvěry a jak si ji u svých zaměstnanců získat. Těmito otázkami se většinou zabývají lidé, kteří nastoupili na vyšší post do nového oddělení nebo úplně nové společnosti. Zaměstnanci, kteří za svými stoly nebo u výrobní linky stojí několik let, i více jak deset, je pak nutné přesvědčit o svých kvalitách.

Především dodržujte své sliby

Jde o základní atribut slušného chování, které vede k vybudování prestižního portfólia. Za řádných okolností svým zaměstnancům nedávejte polovičaté sliby tipu – ozvu se, nebo doma se na to podívám, když dopředu víte, že na záležitost nebudete mít čas. Zbytečně si tak podkopáváte autoritu a zaměstnanec si vás nebude jako člověka vážit. Buďte v tomto ohledu přísný a vždy dodržujte jasně stanovené termíny. Pokud vás zaměstnanec o něco požádá, určete termín, kdy mu dáte vyrozumění.

V případě, že danou záležitost nestačíte prošetřit, omluvte se a navrhněte nový termín. Právě dodržování termínů a tím i závazků je důležitým atributem při hledání důvěry u svých podřízených. Vaše snaha o poctivé a férové jednání se vám následně vrátí stejnou stranou mince.

Mějte na své zaměstnance čas

Vaše postavení vám nepřináší jen více finančních prostředků, ale také určitou míru zodpovědnosti, a to nejen za klienty, ale také za stávající zaměstnance. Pokud za vámi přijde podřízený s problémem, věnujte se mu a snažte se nalézt vhodné řešení či východisko. Nespokojený nebo odstrkávaný zaměstnanec nebude podávat požadované výkony, proto se snažte ukázat, že máte zájem na hledání řešení. Jde o naprosto stejný model, kdy se zaměstnanec stará o klienty, stejně tak se i vy musíte starat o své podřízené. Jakmile si povšimnete poklesu výkonu u libovolného zaměstnance, který v minulosti podával perfektní výsledky, pokuste se přijít na to, kde se stala chyba. V klidu si se zaměstnancem sedněte a nalezněte optimální řešení, které vaší společnost zase posune o kousek dál.

Staňte se pro své zaměstnance vzorem

Pokud budete ráno chodit do práce jako poslední a z práce jako první, určitě si svůj respekt nevybudujete. Stejně tak, když po celý den zůstanete zalezlí v kanceláři a jediný, koho k sobě pustíte s úsměvem, bude sekretářka s kávou. Získat si důvěru od svých zaměstnanců je citlivou tématikou a mnohdy během na celý život. Snažte se být na očích a pomáhat ve chvílích, kdy je to doopravdy potřeba. Sledujte výkony svých podřízených a pomáhejte jim se ještě zlepšit. Jasně poukažte na to, co od svých podřízených očekáváte, a jděte příkladem. Pokud budete tvrdě pracovat a svůj tým zároveň podporovat, uvidíte sami, že za vámi půjde.

Řešte jakékoliv problémy

Kdo jiný než vy umí vše nejlépe a zvládne jakýkoliv problém? Přesně tak musíte působit, že vás nic nevykolejí a dokážete si se vším poradit. Zaměstnanci k vám pak budou vzhlížet a vybudují si patřičný respekt. Za žádných okolností nepřehlížejte žádné interní stížnosti a vždy se je pokuste co nejcitlivěji vyřešit. Dejte jasně najevo, čí že dvůr to je a jak se zde budou ostatní chovat.

 

      Fortulion.cz
      Logo