Jak si dát zpětnou vazbu

Snad každý chce být každý den lepší, než byl ten předchozí den. A jeden ze způsobů jak takového cíle dosáhnout je mít kvalitní feedback, tedy zpětnou vazbu. Máme tendenci vyptávat se pořád ostatních, jací jsme, jak se jim líbíme, jak děláme svou práci… Ale jak můžeme vědět, jestli nám vůbec říkají pravdu? Co když špatně pochopili naše chování? Co když jen závidí? A co když se v určitých věcech nechceme zrovna měnit? Pokud zkusíte novou metodu – zpětnou vazbu si obstarat sám – můžete na takové otázky zapomenout. Podívejte se na několik efektivních tipů, které vám pomůžou dát sám sobě feedback.

Všímejte si reakcí ostatních lidí

Místo otázek, které vám zpětnou vazbu zajistí přímo, si zkuste pozorně všímat reakcí lidí kolem vás, jejich chování ve vaší přítomnosti a také věcí, které vycházejí z jejich pusy. Dobrý způsob, jak sesbírat zpětnou vazbu, je sepsat si všechny neformální komentáře, které zazní na váš účet od lidí, se kterými se běžně setkáváte. Poté vyberte pozitivní a negativní věci a hned budete vědět, jak vás lidé vnímají. Dá vám to obraz obecného názoru lidí na vás. Když budete mít nasbíráno pár věcí, které o vás lidé říkají, zkuste se zaměřit na jejich chování. Klíčem je rozeznat tu odlišnosti v jejich chování vůči vám a jejich chování vůči ostatním lidem. Všímejte si jejich tělesné řeči, toho jestli se při promluvě s vámi smějí nebo mračí, jestli protáčejí očima – všechny detaily jsou důležité. Akce mluví mnohem hlasitěji než slova, ale jen v té chvíli, kdy vážně dáváte pozor.

Dávejte pozor, co děláte a co říkáte

To, co děláte a říkáte, hodně vypovídá o tom, kdo jste. Pokud chcete získat perspektivní pohled na sebe, začněte s pozorováním svých slov. Co říkáte ostatním lidem? Jaký je poměr mezi sebe posilujícími a sebe podceňujícími poznámkami, které vycházejí z vaší pusy?  Co o sobě doopravdy říkáte, když vyslovujete taková slova? Vyrovnejte váhu svých slov – všeho s mírou. Vytahujte se, ale ukazujte také své slabiny. Ukažte své silné stránky, ale buďte při tom pokorní vůči sobě samým. Uvědoměním si své silné a slabé stránky se můžete rozhodnout jak tyto oblasti vylepšit. Po stránce řeči přichází také stránka chování. Jak gestikulujete a jak se chováte v přítomnosti svého šéfa, spolupracovníků, členů rodiny či přátel? Jaké vidíte rozdíly?

Vyberte si jednu věc, o které víte, že ji můžete zlepšit

Všimněte si alespoň jedné chyby, kterou děláte, a pokuste se ji zlepšit. Ale během tohoto procesu si dávejte pozor na lidi, kteří se k vám chovají přátelsky, ale ve skutečnosti vás nemusí mít až tak rádi. Když přijde na změnu ve vašem životě, zapamatujte si dvě věci:  Lidé se mění pouze v případě, že věří, že pro ně bude tato změna nápomocná. A nejproduktivnější způsob, jak něco vyřešit, je řešit jen jednu věc najednou. A tak pokud najdete několik věcí, které byste na sobě chtěli změnit, doporučuji zaměřit se na jednu specifickou věc. Až tento cíl zvládnete, začněte pracovat na dalším.

Dávat si zpětnou vazbu může být na první pohled zvláštní, ale se správným způsobem pozorování a naslouchání může být tato forma feedbacku mnohem užitečnější s efektivnější jak pro vás, tak pro všechny ve vašem okolí. Přeji vám hodně štěstí v dávání si zpětné vazby.

      Fortulion.cz
      Logo