Jak nejlépe stanovit cíle pro vaše zaměstnance

Jako manažer není vaším jediným úkolem dohlížet na stávající kvalitu odvedené práce vašich zaměstnanců nebo dohlížet na správný chod výroby práce. Dokonce ani vyhledávání nových kontaktů či zajišťování lukrativních zakázek na obchodních jednáních není hlavním úskalím, o které je třeba se starat. Pro zachování úspěšnosti nebo vybudování prestižního renomé značky vaší společnosti musíte vlastnit zodpovědné, zkušené pracovníky, kterým nastavíte jasně definovatelné cíle.

Každý ze zaměstnanců musí neprodleně znát firemní strategii a přesnou vizi vedení zaobírající se primárním cílem jeho účinkování ve společnosti. Nejde o to si zavolat podřízeného do kanceláře, vychrlit na něho své nároky a pak ho poslat na pískoviště, aby plácal bábovičky podle vašeho rozkazu. Manažerský post není jen o řešení problémů nebo o přikazování, nýbrž i o naslouchání. Nechte své zaměstnance promluvit a zeptejte se jich, jaké mají své osobní cíle a jestli nemají nějaké zajímavé postřehy týkající se fungování firmy. Tento článek vám v několika bodech poodhalí možnosti, jak co nejlépe stanovit cíle pro své zaměstnance.

Cíle si sepíše zaměstnanec sám, vy jako manažer je schválíte

Toto řešení je vhodné pro zodpovědné podřízené s dostatečnou kvalifikací na svém postu. Díky tomu, že si cíle bude moct navrhnou sám, lépe se s nimi ztotožní. Je však nutné cíle individuálně projít a poupravit je k obrazu firemní strategie. V případě, že si zaměstnanec své cíle vybere sám a nikdo mu do nich nebude příliš mluvit, nabude zaměstnanec dojmu, že na tom ani ve své podstatě příliš nezáleží.

Cíle sestavuje výhradně manažer

V případě, že cíle sepíše manažer, má to výhodu v tom, že se zde neobjeví střet zájmů firmy s osobními pocity. Manažer totiž vždy zohleďnuje společnost a nastavenou firemní strategii před osobními potřebami a přáními jednotlivých zaměstnanců. Nevýhoda spočívá v tom, že zaměstnanec nebude mít možnost se k tomuto nastavení příliš vyjádřit a tím ztratí potřebné zapálení pro věc. Cíle se pro něho stanou jen rozkazy na papíře a tím je motivace odsunuta na druhou kolej. Ve své podstatě na jeho názor nikdo nebere ohled. Zde si musíme uvědomit, že zaměstnanec je k dané práci mnohem blíže a mnohdy se může k celé problematice fundovaněji vyjádřit.

Na cílech spolupracujte vždy společně

V předchozích variantách jsme vám poukázali jednotlivé možnosti, jak si stanovit cíle pro zaměstnance. Ani jedna z výše uvedených možností není bez poskvrnky a každé něco chybí. Nejlepší strategie spočívá v oboustranné spolupráci. Cíle vždy sepisujte se svými zaměstnanci společně. Můžete vyhotovit každý svůj před plán a následně je oba porovnat a dopátrat se k nejlepšímu výsledku. Nepodceňujte zaměstnance v jeho úsudku i přes to, že nejde o manažera, své práci určitě rozumí. Stejně tak zaměstnanec nevidí do kuloárů společnosti a nemá potuchy o firemní strategii a opravdových potřebách. Proto diskutujte a snažte se nalézt společné řešení.

 

      Fortulion.cz
      Logo