Investice do vzdělání se vyplatí

Žijeme v ekonomice, která je zaměřena na maximalizaci zisků a zaměstnavatelé jsou motivováni snižovat náklady. Důsledkem je velký tlak na kvalitu a efektivitu činností zaměstnanců. Snižování nákladů a rychlé tempo vědeckotechnického pokroku vede k vývoji metod, nástrojů a přístupů, jejichž využívání dnes rozhoduje o úspěchu společností. Jedním z důsledků je, že pět let starý vysokoškolský diplom s praxí již nemusí být zárukou požadované profesní způsobilosti a udržení zaměstnání.

Pro každého, kdo chce dnes uspět, je velmi důležité se neustále vzdělávat. Zaměstnavatelé si při výběru zaměstnanců uvědomují, že ne všechny vysoké školy dokáží zajistit kvalitní vzdělávání, ať již z důvodu tlaku jejich vedení na vysoký „průtok“ studentů nebo z příčiny nesouladu učiva s reálnou praxí.

Věda, vzdělávání a trh práce se neustále vyvíjejí. Chytří lidé se umějí podívat dopředu a vědí, že investice do vzdělávání je nejlepší investicí. „Rozhodne-li se zaměstnanec studovat vysokou školu nebo MBA (Master of Business Administration), stojí je to nějaké finanční prostředky a čas. Tato investice se však vrátí udržením nebo získáním dobře placené práce a pravidelného zdroje příjmů,“ říká Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu, největší MBA školy v České republice, která nabízí praktické vzdělání v nejrůznějších oborech.

„Výhodnost záměru vzdělávat se, například studiem oboru MBA za cca 100 000 Kč, lze posoudit pomocí indexu návratnosti investic ROI (Return on Investment). Představme si modelovou situaci, kdy stávající příjem činí 30 000 Kč a úspěšné absolutorium oboru MBA pomůže získat mzdu 35 000 Kč měsíčně. Návratnost investice je pouhých dvacet měsíců a po dvou letech vychází index ROI 24 x 5 000 / 100 000 * 100 (%), tedy 120 %. Z investovaných 100 000 Kč jsme za dva roky získali 120 000 Kč. Z tohoto jednoduchého příkladu je patrné, že se investice do dalšího vzdělávání vyplatí,“ vysvětluje Ducheček.

Vzdělávání přináší i řadu dalších benefitů. Naše znalosti nosíme všude s sebou, titul MBA za jménem zaměstnavatelům naznačuje, že jeho držitel na sobě pracuje, aby pro ně odvedl co nejlepší výkon. A nejen to! Kvalitní vzdělávání přispívá ke kvalitě života i mimo firmy a organizace, když díky nově získaným znalostem můžeme lépe zvládat různé životní situace. Samotný studijní proces znamená příležitosti k získávání nových kontaktů, přátel a známých.

Při výběru školy bychom měli vždy upřednostnit odborné hledisko a lidský, otevřený přístup ke specifickým požadavkům každého studenta. Vyplatí se preferovat kvalitní pedagogické a materiální zázemí, k efektivitě výuky přispívá e-learning v kombinaci s odborně pojatými lektorskými workshopy. Je třeba mít na paměti, že důležitými atributy pro pochopení a ukotvení požadovaných znalostí jsou zážitek z živé výuky, využití audiovizuálních pomůcek a bohaté interakce mezi pedagogy a studenty. Samozřejmostí by měly být akreditace a partnerství s uznávanými institucemi, pozitivní reference, možnost setkávání se se známými osobnostmi a společenské akce.

Žijeme v době, kdy šanci uspět mají jen ti nejlepší z nejlepších. Manažeři, kteří si myslí, že se již nepotřebují více vzdělávat, protože ve svých týmech mají vše „pod kontrolou“ s podporou firemních kurzů, mohou být brzy nahrazeni schopnějšími. Manažeři, nenastal čas k zamyšlení se nad profesními perspektivami ve vztahu k realitě okolo nás? Existují nějaké racionální důvody, které brání rozvíjení našeho potenciálu?

      Fortulion.cz
      Logo