David Rusňák a jeho DRFG stále více investuje do nemovitostí

Nemovitostní divize investiční skupiny DRFG, vlastněná Davidem Rusňákem, má ve svém portfoliu řadu výnosových nemovitostí. Za tvorbu a správu tohoto odvětví zodpovídá Patrik Tuza. Patrik současně řídí i renomovanou brněnskou firmu A PLUS, která pracuje v oblasti architektury, projektování a developmentu, čímž právě tyto zkušenosti jsou pro investiční skupinu velkým přínosem.

DRFG Real Estate využívá nejmodernější technologie a je tak významným hráčem na českém trhu

Doba jde rychle dopředu a moderní technologie se vyvíjejí. „Kdo nechce být odsouzen pouze k malým projektům, musí jít s dobou,“ uvádí Patrik Tuza. Investice do softwarové základny, přináší malou průmyslovou revoluci v projektování a správě staveb. Jedná se o systém Building Information Modeling – BIM, který plnohodnotně funguje ve 3D prostředí a dává tak nový pohled na celkový styl práce.

„Zatím jsme zkoumali budovy pouze očima, nyní je můžeme vidět jako obrázek z rentgenu,“ říká v diskuzi Tuza. Průlomovost této technologie by se dala přirovnat k období, když se přešlo od kreslení na papír k projektování v systémech CAD. Nový software udává především vnitřní propojenost všech profesí, kdy jakýkoliv zásah vidí okamžitě všichni kolegové. Další důležitou vlastností je export kompletního soupisu techniky, provozního stavu budovy, cenu a odhad životnosti.

„Míříme k velkým hráčům na realitním trhu“ uvádí Patrik Tuza

Realitní divize investiční skupiny DRFG se vydává směrem k průmyslově-technologickému developmentu i k office parkům, a moderní technologie jim tak pomáhá poskytovat služby na dané úrovni, mezi těmito velkými společnostmi na trhu. Vyhledávání nových příležitostí a správa a rekonstrukce současných nemovitostí, které má skupina ve svém portfoliu, je hlavním úkolem DRFG Real Estate.

Mezi nejnovější akvizice patří čtyři budovy na hlavní pěší zóně Českých Budějovic, v ulici Lannova. „Výborná lokalita a objekty, které vykazují z hlediska investora dobrá čísla, to je to, co do portfolia skupiny vyhledáváme“, dodává Tuza. Skupina dohromady spravuje portfolio o celkové hodnotě 2,2 miliardy korun, čímž se stává velkým hráčem na českém realitním trhu.

      Přidat komentář

      Fortulion.cz
      Logo