Bill Gates: 5 citátů, které nás naučí cenné životní lekce

Bill Gates dosáhl mnohem většího bohatství a úspěchu, než většina lidí naší generace. Ale co je ještě důležitější, neúnavně pracoval na zlepšení životů a prevenci úmrtí, například skrze své dobročinné charitativní příspěvky. V tomto článku se dočtete něco o jeho citátech, které nás mohou naučit velmi důležité životní lekce. Třeba v nich najdete povzbuzení, které potřebujete. Tady je zdravá dávka toho, co učinil Gates úspěšným a čemu bychom měli bedlivě naslouchat, pokud chceme uspět v našich vlastních snech a touhách.

1. Soustřeďte se.

„Nejdůležitější práce, do které jsem měl šanci se zapojit, je vývoj osobního počítače. V tom jsem vyrostl od dospívání, přes 20. a 30. léta mého života. Kvůli tomu jsem i věděl, že se nechci brzo oženit, protože jsem tím byl tak posedlý. Je to moje životní dílo.“
Začínáme život s mnoha velkými sny, kterých chceme dosáhnout, vytvořit, postavět nebo zažít. Ale pokud se zeptáte člověka po čtyřicítce, co se s jeho sny stalo, nejspíše odpoví: Život. A je to pravda. Život má tendenci zasáhnout. Ale to jen proto, že my činíme rozhodnutí. Je jisté, že do našich snů mohou zasáhnout i nečekané věci, ale my sami můžeme ovlivnit, kam směřujeme naše soustředění. Taková rozhodnutí dělá každý sám. Bill Gates viděl, že aby dosáhl svého životního snu, musel se vydat na jinou cestu, než ostatní. Kvůli tomu dal některé sny stranou a ptal se sám sebe: opravdu rozhodnutí, která dnes dělám, podporují sen, který mám na zítra?

2. Krmte svou mysl.

„Jako dítě jsem měl opravdu mnoho snů, a myslím si, že jejich velká část vyrostla z toho, že jsem měl možnost hodně číst.“
Jak můžete znát život, který byste si chtěli představovat, a sny, kterých byste chtěli jednou dosáhnout, když nevidíte tu obrovskou škálu možností, kterou dnešní svět nabízí? Můžete číst sci-fi, poezii, krimi, drama, milostné příběhy nebo jakékoli jiné žánry, po kterých vaše srdce touží – jen hlavně čtěte. Představivost vytváří úplně nový svět možností a příležitostí pro vaši mysl. Všichni sice nemůžeme mít život, který nám dovoluje procestovat svět, ale můžeme pod svýma rukama zažít celý svět skrze slova. Čtení je kompasem pro vaši budoucnost.

A New Approach to Capitalism in the 21st Century: Bill Gates William H. Gates III reacts Global Economic Crisis: Role and Challenges of the G20: William H. Gates III

3. Disciplína.

„Vždy přeceňujeme změnu, která nastane v příštích dvou letech, a podceňujeme tu, která nastane v příštích deseti. Nenechte se ukolébat k nečinnosti.“
V dnešním světě táhneme jen a jen k okamžitému uspokojení typu „ukaž mi výsledek hned“. Pokud nevidíme výsledek naší snahy v krátkém čase, máme vysokou tendenci hned s věcí seknout. Svět kolem nás se točí turbo rychlostí. Jsme netrpěliví v našich očekáváních a vzdáváme se moc jednoduše. Bill Gates tímto citátem ukazuje, že se máme držet těžkých časů v začátcích a před tím než se nadějeme, naše snaha se projeví v mnohem větším měřítku. Hlavně se nevzdávat!

4. Buďte sami sebou.

„Neporovnávejte se s nikým na tomto světě. Pokud to totiž budete dělat, budete urážet sami sebe.“
Tolik času ztratíme v závisti a touze po tom, co mají ostatní. Místo toho, abychom jejich originalitu ocenili a uctili, litujeme sami sebe a stěžujeme si s pocitem, že nemáme to, co jiní. Zatímco si ale vytváříme nesmyslný seznam věcí, které nejsme nebo nemáme, trpíme a způsobujeme pomalou smrt toho, co z nás zbylo. Každý z nás je originální. Každý je vytvořen pro doplnění té správné balance v čase a prostoru ve vesmíru. Je nám předurčeno být teď a tady a přinášet světu to, co právě děláme. Přestaňte naslouchat hlasu strachu a závisti. Místo toho se radujte z darů ostatních a hlavně těch svých, a to bez výhrad.

5. Vracejte.

„Je tady určitá zodpovědnost, která ve mně vznikla, když jsem se dostal do této nečekané pozice.“
Hned jakmile se budete cítit, že je pod vámi pevná zem, i kdyby to bylo jen na krátkou dobu, přichází k vám zodpovědnost podívat se kolem sebe, vyhledat bojujícího člověka a podat mu pomocnou ruku. Během vaší cesty vám také někdo určitě pomohl. Nic, čeho cenného jste dosáhli, nebylo vaše sólové vystoupení. Kdykoliv, kdy máte příležitost pomoci, je to zároveň vaše povinnost pomoci. A nejlepší na tom je, že cokoliv někomu dáte, vrátí se vám to mnohonásobně více. To co dáváme ostatním, dáváme především sami sobě. A co ostatním bereme, bereme i sami sobě.

      Fortulion.cz
      Logo