Za vše si můžete sami. Je to výhoda nebo ne?

Za to, že jsem to neudělal nemůžu já, ale někdo jiný … Měl jsem zpoždění proto, že jsem musel tankovat … Zkoušku jsem neudělal, protože ona nám dala jiné otázky … A mohl bych pokračovat. Společný jmenovatel? Výmluva. Jen málo z nás si uvědomuje, že tento “problém” zachází mnohem hlouběji, než bychom si mohli myslet. Většina výmluv totiž pochází z úst lidí, kteří nedokáží přijmout odpovědnost za sebe, za své činy a za svůj život. Tito lidé svalují vše na jiné lidí, na nepředvídatelné situace a na množství dalších událostí, které ovlivnily to, že se nevyvinuly věci tak, jak byly naplánovány.

Každý úspěšný člověk přijal zodpovědnost za sebe a za svůj život. A to plně a bez výjimek. Úspěšní lidé vědí, že za všechno mohou oni. Když zaměstnanec udělá chybu a kvůli tomu přijdou o zisk, tak vědí, že za to nemůže zaměstnanec, ale oni, protože ho řádně nekontrolovali, případně mu neposkytli potřebné znalosti. Když nepřijdou včas proto, že byly kolony, vědí, že to je jejich chyba a ne té kolony. Jednoduše úspěšní lidé přijímají odpovědnost za sebe, za své činy, za kroky svých podniků a také za svůj život.

Když budete někoho ve vašem okolí poslouchat, že nemůže uspět řekněme proto, že je špatná doba, že je špatná situace v zemi, že málo vydělá, že nemůže toto a tamto, tak vězte, že tento člověk nebude úspěšný, pokud nezmění svůj postoj a pokud nepřijme zodpovědnost za vše, co se v jeho životě odehraje. Velmi často a velmi podrobně o tomto hovoří ve svých knihách Joe Vitale a proto doporučuji jeho knihy na hlubší prostudování tohoto problému. Joe Vitale učí, že vše co je kolem vás jste si přitáhli svými myšlenkami a tedy za vše co se vám stalo v minulosti a za všechno co se vám stane v budoucnosti můžete VY. Pokud přijmete tento fakt, tak život najednou začnete brát jinak. Najednou začnete více přemýšlet a začnete více uvažovat nad tím, jak by se dalo uspět, než nad tím, proč nejste úspěšní nyní.

Na závěr jen jedna věta. Zapamatujte si, že čím dříve přijmete zodpovědnost za všechno kolem vás, tím rychleji dosáhnete úspěchu v čemkoli.

Ohodnoťte

      GDPR: Jsme správci osobních údajů a chráníme je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. Po odeslání komentáře zpracováváme tyto údaje - jméno, e-mail a IP adresu. E-mail používáme pro odeslání informační zprávy, že vám někdo odpověděl na dotaz. Pro jiné účely jej nevyužíváme. IP adresu sledujeme z důvodu ochrany před spamem. Pokud budete chtít údaje odstranit, tak nás kontaktujte na info@fortulion.cz