Správné vedení lidí

Odborníci připouštějí, že máme určité vrozené tendence k autoritativnímu stylu vedení. Správný manažer musí být připraven na každou situaci a podle toho zvolit i správný styl vedení lidí. Jaké tedy známe styly vedení lidí a podle čeho je máme přepínat?

Můžeme je rozdělit do čtyř kategorií, podle dvou kritérií:

  1. Podle toho, kolik prostoru dáváme druhým (jak moc jsme orientovaní na sebe nebo na druhé). Buď prosazujeme jen své názory a zájmy, nebo dáváme více prostoru druhým a vtahujeme je do hry.
  2. Podle toho, jak jsme aktivní ve vedení lidí a jak moc do něj zasahujeme. Můžeme být velmi aktivní, do všeho zasahovat, na všechno mít vliv, nebo se můžeme stáhnout do pozadí a neřídit věci vůbec nebo jen jaksi “nepřímo”.

Podle těchto kritérií dokážeme určit čtyři styly vedení lidí.

Direktivní styl

Tento styl je charakteristický tím, že manažer zasahuje do vedení, říká, co si myslí, vydává příkazy a rozkazy, oznamuje své rozhodnutí, používá často první osobu jednotného čísla: “já chci, aby to bylo tak a tak”. V direktivním stylu je zkrátka vedoucí ten aktivní a druzí nemají téměř žádný prostor pro realizaci.

Demokratický styl

Manažer je aktivní, ale dává prostor i druhým. V tomto stylu klade druhým otevřené otázky (např. “co si myslíte o tom a tom?”), Používá 2. osobu množného čísla (např. “pojďme”) a pokud přináší vlastní návrhy, říká je až jako poslední (manažerův názor má vždy větší váhu než názory “prostých členů”).

Liberální styl

Manažer se nachází spíše v ústraní, nemusí být aktivní. Nerad přebírá zodpovědnost (“rozhodněte se, jak chcete” nebo “mně je to jedno, je to na Vás”). Vidíme zde gramatický rozdíl “Já, manažer” a “Vy, podřízení”.

Participativní styl – rozvoj týmové práce

Manažer může být v pozadí, nemusí být příliš aktivní, zaměřuje se na rozvoj týmu, dává prostor druhým. Tímto vším vytváří podmínky pro rozvoj jiných, koučuje je. Nechává je pracovat a do jejich práce nezasahuje, pak si nad výsledky a průběhem práce sednou a diskutují o tom, jak se podařilo dojet do cíle a co by příště dělali stejně, co jinak. Participativní šéf vždy dává nejdříve prostor k vyjádření druhým a sám nemluví vůbec, nebo až jako poslední. Pomocí otázek a koučování tak vede druhé k co největšímu (sebe) rozvoji.

Jen na okraj dodáme, že když prosazujeme svou vůli a podřízený plní více či méně naše příkazy, mluvíme často o “řízení”. Za “vedení” pokládáme styl práce s druhými, když jim vytváříme prostor a rozhodujeme společně.

Ohodnoťte

      GDPR: Jsme správci osobních údajů a chráníme je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. Po odeslání komentáře zpracováváme tyto údaje - jméno, e-mail a IP adresu. E-mail používáme pro odeslání informační zprávy, že vám někdo odpověděl na dotaz. Pro jiné účely jej nevyužíváme. IP adresu sledujeme z důvodu ochrany před spamem. Pokud budete chtít údaje odstranit, tak nás kontaktujte na info@fortulion.cz