Earl Nightingale – Jsme tím, na co myslíme

Může se dítě, které vyrostlo v chudobě stát člověkem, který vede druhé k vytváření plnohodnotných životů? Takový člověk se nerodí každý den, ale někdy to možné je. Nejneobyčejnější tajemství a Jsme produktem svých myšlenek, jsou dvě slovní spojení, které už pár let po celém světě miliony lidí spojují s jedním z nejvýznamějších myslitelů a inspirujících mužů historie v oblasti osobního rozvoje a motivace, Earlem Nightingalem.

Earl se narodil v roce 1921 a o dvanáct let později od nich odešel jeho otec. Earl společně s dvěmi sourozenci zůstal sám s matkou. Po třech let od odchodu otce si Earl kladl jedinou otázku ve své mysli. Nachápal jak je možné, že v jejich chudé čtvrti na předměstí nikoho z lidí netrápí nedostatek prostředků k rozvoji plnohodnotného života. Pro mladého Earla, ale byla myšlenka na lepší život tím, nad čím začal přemýšlet každý den. Díky této vnitřní otázce a tužbě po lepším životě od svého mladého věku navště knihovnu a četl mnoho knih v naději, že najde to co vlastně hledá. Část svého života ztrávil nad knihami stovky až tisíce hodin a studoval nejvýznamější náboženská, filozofická a psychologická díla. Zanedlouho se všechno jeho úsilí a hledání projevilo jako oceán moudrosti a Earl Nightingale dostával odpověď na svoji otázku z dětství: Proč někteří lidé žijí chudé životy, zatím co druzí jsou šťastní a užívají si prosperitu?

V sedmnácti letech se rozhodl utéct ze svého chudého předměstí a tak vstoupil k námořnické, vojenské jednotce, kde začala jeho kariéra hlasatele vojenského rádia. Earl Nightingale jako jeden z dvanácti námořníků přežil nálety na Pearl Harbor, vrátil se na pevninu a vojenské síly opustil. Přijal práci v začínajícím městském rádiu. V rádiu si získal oblíbenost posluchačů a Earl začal být rozhlasovou hvězdou, která stoupá výš a výš. Zanedlouho díky tomu získal místo v národní rozhlasové stanici a jeho hlas začal být známý postupně po celém území spojených států amerických.

Earl Nightingale dlouho přemýšlel nad tím, co jeho obchodníci potřebují navíc slyšet a co bude při jeho nepřítomnosti pro ně zdrojem inspirace v jejich osobním rozvoji a růstu. Toto jsou jeho slova: V jeden večer mi všechny informace, které jsem získal ze stovek knih a rozhovorů s úspěšnými lidmi, splynuli do jedné myšlenky. Vššechno, co jsem kdy četl v Novém zákoně, Koráně, myšlenkách Budhy, Lao Tse anebo Emersona do sebe ve chvíli zapadli. Každý z nich a mnoho jiných autorů o tm psali, ale každý jiným způsobem.

Díky tomuto osvícení napsal Earl svůj vzkaz Nejneobyčejnější tajemství. Sám řekl, že to takto nazval, protože ironií je, že skutečnost, že se staneme tím, čím se staneme, není vůbec žádným “tajemstvím” a proto je “podivné, zvláštní, neobyčejné”, že o tom vůbec nevíme. Earl dal nahrávku svému řediteli a odjel na dovolenou. Když se vrátil, překvapilo ho, s jakou odezvou se nahrávka setkala. Všichni, kdo ji slyšeli, ji chtěli mít. Ale vzhledem k tomu, že ji neposlouchali sami, ale pouštěli ji i svým rodinám a přátelům, tak ji také chtěli vlastnit všichni ostatní.

Během krátké doby získalo Nejneobyčejnější tajemství Zlatou desku, díky prodeji, který přesahoval milion kusů. Toto ocenění do té doby nezískala žádná jiná nahrávka s mluveným slovem. Nejneobyčejnější tajemství položilo základy průmyslu “rozvoje osobního růstu”. Earl Nightingale je nyní považován za “děkana motivace”. Během svého života napsal a nahrál přes 7 000 rozhlasových programů, 250 audio programů a mnoho televizní pořadů. Jeho žena Diana se po jeho smrti stala člověkem, který nese závazek předávat inspirujícíc myšlenky jeho muže dále, dalším generacím, aby mohli osobně růst a prosperovat.

Dále jsme pro vás připravili výběr citátů, které za svůj život Earl řekl.

 

Pochopitelně se nemůžeme stát ničím jiným, než tím, na co myslíme!

 

Úspěch není výsledkem vydělávání peněz, vydělávání peněz je výsledkem úspěchu a úspěch je v přímém poměru k naší službě.

 

Štěstí je, když se připravenost sejde s příležitostí.

 

V životě se dočkáme odměny podle toho, jak ohleduplní budeme k ostatním lidem.

 

Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují.

 

Lidské mysli, stejně jako úrodné půdě, je jedno co do ní zasejete. Vrátí se vám to, co do ní dáte. Jste produktem svých vlastních myšlenek, proto dávejte velký pozor na co a jak myslíte.

Ohodnoťte

      GDPR: Jsme správci osobních údajů a chráníme je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. Po odeslání komentáře zpracováváme tyto údaje - jméno, e-mail a IP adresu. E-mail používáme pro odeslání informační zprávy, že vám někdo odpověděl na dotaz. Pro jiné účely jej nevyužíváme. IP adresu sledujeme z důvodu ochrany před spamem. Pokud budete chtít údaje odstranit, tak nás kontaktujte na info@fortulion.cz